MTBO

Inom IF Thor finns flera som är aktiva inom Mountainbikeorientering.

För aktuell verksamhet hänvisas till dessa MTBO Facebook-grupper

MTBO Uppland - mountainbikeorientering

ABCD MTBO (Storstockholm inkl Uppland+Sörmland)

MTBO Sverige

MTBO (hela världen)

MTBO kartritning