Tävla med löparkontrakt

Junior/Seniorkommittén (JSK) tar hand om aktiviteter riktade åt juniorer och seniorer som vill utvecklas inom orienteringssporten. Vi arbetar för att stödja klubbens löpare i sin individuella utveckling oavsett nivå. Alla ska kunna utveckla sig på sin egen ambitionsnivå. För dig som vill gå hela vägen finns utöver ideella stödmöjligheter, även viss finansiellt stöd relaterad till din nivå.

Junior/seniorkommittén är ansvarig att skapa förutsättningarna och följa upp din utveckling. Kriterierna för att få ett individuellt stödkontrakt under ett kalenderår är att lämna in en löparanalys för avslutat år och din målsättningen inför kommande år. Anmälan sker till Dorothe Spillman.