Gör en egen karta, Karttapullautin

Gör en egen karta, Karttapullautin

Gör en egen karta från skrivbordet utan rekognosering.

Kartapullautin är gratis för icke-kommersiellt bruk eller om det används för navsportkartläggning (orientering, rogaining, kartläggning av äventyrsracing).