Stipendier

Stipendier

IF Thor förvaltar två fonder

Minnesfonden kan endast sökas av medlemmar i OL sektionen.

Gamla Thorares Ungdomsstipendium riktar sig till alla sektioner.

 

 

Minnesfond

IF Thors Minnesfond

För ett antal år sedan (februari 2003) började IF Thors OL styrelse att diskutera en minnesfond till minne av Anna-Karin Nygren. Efter en tids funderingar och diskussioner beslutades att starta en sådan samt att medel ur fonden skulle tilldelas ”målinriktad och framgångsrik OL-satsande junior eller senior med tydlig strävan att nå och/eller bibehålla elitnivå”. När budet att ännu en av klubbens profiler, Tore Jonsson, hade lämnat oss kom vi att återigen fundera över minnesfonden. Varför inte göra den som en ”öppen” minnesfond. Till dags dato har familj och vänner till både Anna-Karin och Tore bidragit med medel till fonden. Fondens ändamål, att stötta lovande juniorer och elitsatsande seniorer vet vi alla att både Anna-Karin och Tore värnade om. Fondens tillgångar uppgick till ca 50 000 kr den 31/12 2003. Under åren lopp har det skett ett antal utdelningar likaväl som insättningar till fonden och avkastning. 31/12 2019 uppgick tillgångarna till drygt 60.000 kr. Fonden är fortfarande öppen och vem som helst kan när som helst sätta in valfritt belopp på bankgiro 5450-2117. Kom ihåg att skriva ”minnesfond” på inbetalningen.

I statuterna för fonden anges målgrupp samt hur tilldelningen av medel kommer att ske.

För varje år gäller att ansökan kan skickas in fram till 31 januari till styrelsens mail (styrelsenifthor@ifthor.se). Om man vill söka bidrag för något som sker tidigt på året kan man lämna in ansökan tidigare. Ansökningar upp till 5000 kr.

Statuter för IF Thors Minnesfond

Ändamål:
Medel skall tillfalla målinriktad och framgångsrik OL-satsande junior eller senior med tydlig strävan att nå och/eller bibehålla elitnivå. Medel skall oavkortat gå till mottagarens fortsatta utveckling inom orientering. Mottagaren måste vara tävlingsaktiv medlem i IF Thor samt IF Thors orienteringssektion.

Utdelning:
Medel bör delas ut årligen. Personer kan själva söka medel ur minnesfonden samt bli föreslagna som mottagare av tredje person. IF Thors OL styrelse är ansvariga för att årligen fatta beslut om mottagare. IF Thors OL styrelse är också ansvariga för att årligen meddela (senast 31 januari) alla sektionens medlemmar om ansökningsperiod för gällande år. Om speciella skäl föreligger kan OL styrelsen besluta om utdelning även vid annan än ovanstående period.

Belopp:
Utdelat belopp kan delas mellan en eller flera mottagare och bör maximalt uppgå till 10% av tillgångarna som finns i minnesfonden 31 december.

Ändring av statuter för minnesfond:
Statuterna för denna minnesfond kan endast ändras vid IF Thors OL sektions årsmöte eller extra årsmöte. Vid eventuell förändring av statuter måste detta meddelas i kallelsen till årsmöte/extra årsmöte i enlighet med stadgeenligt kallelseförfarande.

Eftersom föreningens organisation har ändrats och det numera inte finns någon styrelse för orienteringssektionen kommer det ett förslag till nästa årsmöte (2021) i föreningen att nedanstående statuter anpassas till nuvarande organisation.

UPPDATERAD: 26 JAN 2022 11:29Skribent: Esbjörn Svahn

 

Gamla Thorares Ungdomsstipendium

Gamla Thorare var en förening för medlemmar i IF Thor som inte längre var aktiva.

Verksamhetens mål var att erbjuda umgänge även efter idrottskarriären och att gynna verksamheten i IF Thor. Gamla Thorare upphörde med sin verksamhet i egen regi våren 2016 och överlät sina tillgångar till IF Thor och en fond bildades.

Före detta medlemmar i Gamla Thorare, medlemmar i IF Thor och andra intresserade har möjlighet att bidra till fondens bevarande. Gamla Thorares tidigare medlemsavgift har därför övergått till bidrag som kan sättas in på IF Thors bg 489-9167, ange att det gäller Gamla Thorare.

Fonden ska genom IF Thors styrelses försorg bidra i samma anda som Gamla Thorare tidigare gjort, främst i form av stipendier till förtjänta ungdomar eller annan ungdomsaktivitet i IF Thor.
 

Stadgar för Gamla Thorares ungdomsstipendium.
 

  1. Stipendiet är till för att uppmuntra ungdomar i deras strävan att utvecklas som idrottsman/kvinna inom sin gren. 
                   
  2. Stipendiets storlek är ettusen ( 1000:- ) kronor och utdelas till en förtjänt ungdom från varje sektion. Ungdomarna nomineras av sektionsstyrelserna. 
  1. Stipendiet tilldelas ungdom som är 13-20 år och varit aktiv i sektionen i minst 3 år. 
  1. Stipendiater utses slutgiltigt av Gamla Thorares styrelse och utdelas på Gamla Thorares årsmöte.

  

     Datum   5 mars 2014

Ladda ner stadgarna här

UPPDATERAD: 17 FEB 2021 14:16     Skribent: Jonas Andersson