Policys

Resepolicy och trafiksäkerhet

Varför en resepolicy?

För att föreningen vill att resor till och från träningar och tävlingar görs på ett så säkert och miljövänligt sätt som möjligt.

Föreningens resepolicy hittar du här.

 

Integritetspolicy och GDPR

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter, kommunicera med medlemmarna samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner.

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till förbund. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk.

Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och kommunen.

Föreningens integritetspolicy, information om dina rättigheter mm hittar du här.

Stadgar

Medlems- och användarvillkor