Thorsdagsträning 21/9

  • torsdag 21 september 2023
  • 08:00

Thorsdagsträning tar lite uppehåll från orientering i skogen och istället blir det terrängbana vid Lurbo som gäller 2 torsdagar innan vi går över till natt-sprint-träning.

Samling: 17.50 Lurbo - olika grupper samlas med sina ledare och får instruktion om hur terrängloppen går till.