Skriv i Lurboken

Du har inte behöriget att skriva inlägg här.

Klas Elwinger
20 apr 2024 10:33
#1
Skriv i Lurboken
Det har varit väldigt låg aktivitet i Lurboken.
Vad tycker ni, ska vi ta bort den tills vidare?
Dorothe Spillmann
22 apr 2024 18:38
#2
sv: Skriv i Lurboken
Det tycker jag inte - vi ska lära folk att använda hemsidan - då blir det förhoppningsvis intresse för Lurboken igen!


Johanna Stropp Grybäck
22 apr 2024 18:48
#3
sv: Skriv i Lurboken
Test från styrelsen!
Esbjörn Swahn
20 maj 2024 15:22
#4
Årsmötet del 2 Thorgården 3/6 kl 19.00
Vid ordinarie årsmöte kunde vi inte välja en komplett styrelse. Och en komplett styrelse är nödvändigt för att föreningen ska kunna fungera.
Det som fattas är:
- 2 ledamöter i styrelsen varav en som kan vara ordförande eller kassör.
- Ytterligare 2 ersättare i styrelsen (inte högprio om tidigare punkten kan lösas)
- Dessutom behövs fler personer som hjälper till med Thorgården. Vi hade inkomster på nästan 232.000:- på uthyrningar förra året. Vi behöver fler som hjälper till för att det ska fungera. Vi vill inte bli av med den här inkomsten.

Här kommer utdrag ur protokollet från årsmötet 240318 på de punkter som nu ska tas upp 3/6.

1. Val av föreningsfunktionärer:
a) ordförande för en tid av ett år.
Valberedningen föreslog Esbjörn Swahn för omval.

Mötet beslutade att senarelägga valet då Esbjörn endast ställer upp för omval i det fall en kassör har valts, alternativt ställer upp för valet av kassör under förutsättning att en annan ordförande valts.

b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år varvid hälften väljs udda år och hälften jämna år.
Valberdningen saknade förslag på kassör och ytterligare en ordinarie ledamot.

Mötet beslutade att ajournera valet av ordförande, kassör och en ordinarie ledamot till ett extraordinärt årsmöte med löfte från Esbjörn Swahn och Johan Karlsson att dessa expedierar ordförandes och kassörs uppgifter tills detta möte kan hållas.

Valberedningen föreslog Johanna Grybäck till ordinarie ledamot på två år.

Mötet beslutade att bifalla valberedningens förslag.

c) Upp till fem ersättare i styrelsen för en tid av ett år. (och i vilken ordning de ersätter)
Valberedningen föreslår Lars Pontén, Karin Blanck och Algot Hellgren.
Mötet beslutade att välja dessa.

Valberedningen saknade förslag på ytterligare två ersättare.
Mötet beslutade att ajournera valet av två ersättare till ett extraordinärt årsmöte.


….......................

g)
Thorgårdens ledningsgrupp
Detta val är inte föreskrivet i stadgarna och har inte beretts av valberedningen.
Jonas Andersson föreslogs till ansvarig för Thorgårdens ledningsgrupp.
Ytterligare minst en medlem önskas men kunde inte väljas.
Visar inlägg 1 till 4 av 4 totalt.